Folketinget vedtog den 1.juni 2011 at private kan få fradrag for visse håndværkerudgifter.

Har du afholdt sådanne udgifter, bedes du huske at oplyse Flair herom inden udarbejdelse af selvangivelsen for 2011.

Har du spørgsmål til Boligfradraget er du velkommen til at kontakte os os for yderligere information.
Du kan også finde reglerne er udførligt beskrevet på Skats hjemmeside

http://haandvaerkerfradrag.dk/