Multimediebeskatningen som vi kender den idag bortfalder fra 1. januar 2012.

Den erstattes af en beskatning af “FRI TELEFON” med fast beløb på kr. 2.500,- pr år

Hovedreglen vil være, at man nu alene beskattes for fri telefon. Dvs at skatteyderen skal betale skat, hvis arbejdsgiveren stiller en telefon til rådighed som kan benyttes til private samtaler.
Medarbejdere der af hensyn til arbejdets art udstyres med firmabetalt telefon beskattes ikke,  såfremt telefonen alene benyttes erhvervsmæssigt. Der skal fremover ikke betales skat af  firmabetalt  edb-udstyr og ADSL forbindelser

Kilde: Finansloven 2012