Folketinget har vedtaget nye regler for beskatning af solcelleanlæg fra 2013

Fremadrettet vil små private anlæg ikke kunne betragtes som selvstændige erhvervsvirksomheder i forbindelse med de skattemæssige fordel og dermed bortfalder muligheden for den erhversmæssige afskrivning. Det gælder dog ikke solcelleanlæg som bruges delvist til erhverv.

Den årligt afregnede nettomålerordning forsvinder også og i stedet kommer der en timebaseret nettomålerordning, hvor der findes en midlertidig forhøjet sats for afregning af overskudsstrøm fra solcellerne.

Det betyder, at den strøm du bruger imens solcelleanlægget producerer strøm, forsat er “gratis” og dermed skal du ikke betale afgiften videre til staten.

Den strøm der er i overskud fra dit private solcelleanlæg, vil du, i en 10 årig periode, kunne sælge på elnettet til en forhøjet sats (denne sats er i 2013 130 øre/kWh). Den strøm du bliver nød til at købe, vil du skulle betale markedspris for. Når den 10 årig periode med forhøjet sats er ovre, vil du kunne sælge overskudsproduktionen til 60 øre/kWh – denne sat vil være gældende i resten af anlæggets levetid.

Den forhøjede sats vil over en femårig periode bliver nedsat og således vil du kun kunne sælge strømmen til 116 øre/kWh 10 år frem, hvis dit solcelleanlæg er købt i 2014. Anskaffer du dit solcelle anlæg i 2015, vil den forhøjede sats være 102 øre/kWh 10 år frem.

Er der tale om et fælles anlæg, som kun nettoafregner fællesforbrug, vil overskudsproduktionen kunne afregnes til 145 øre/kWh i 2013 og 10 år frem i tiden. Herefter vil dette falde til samme pris, som de private solcelleanlæg, på 60 øre. Fællesanlæg købt i 2014 vil kunne sælge overskudsproduktionen til 128 øre/kWh de kommende 10 år.