Nyheder

Satser 2015

Så har Skat frigivet satserne for 2015.

Værdien af fri telefon, computer og internet er ligesom sidste år fastsat til kr. 2600,-

Endvidere falder satserne på skattefri kørselsgodtgørelse fra 3,73 kr til 3,70 på de første 20.000 km. Satsen fra km. over 20.000 falder fra 2,10 til 2,05 kr.

Nedenfor har vi linket til Skats hjemmeside, […]

december 19th, 2014|

Årets uddannelsessted for økonomielever

Flair Regnskab & Revision er af HK-Sjælland blevet valgt til årets uddannelsessted for økonomielever.

Udvælgelsen er sket efter indstilling fra vores elev Martin Pedersen.

Med udnævnelsen fulgte en flot julekurv og rosende ord fra repræsentanter fra HK-Sjælland.

december 15th, 2014|

Kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag i 2013

1. januar 2013 reguleres satser for kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag en lille smule.
Kørselsfradrag

Kørselsgodgørelse

december 1st, 2012|

Nye regler for firmabiler

Din varevogn skal være forsynes med navn og CVR nummer
Fra 1. januar 2013 er der nye regler for alle varevogne og lastbiler, som ikke overstiger en totalvægt på 4 tons. Disse skal være forsynet med tydelig markering af virksomhedens navn og CVR-nr.

Hvis dit firmanavn indgår i dit logo, kan du godt benytte dette – men […]

december 1st, 2012|

Nye regler for beskatning af solcelleanlæg

Folketinget har vedtaget nye regler for beskatning af solcelleanlæg fra 2013
Fremadrettet vil små private anlæg ikke kunne betragtes som selvstændige erhvervsvirksomheder i forbindelse med de skattemæssige fordel og dermed bortfalder muligheden for den erhversmæssige afskrivning. Det gælder dog ikke solcelleanlæg som bruges delvist til erhverv.

Den årligt afregnede nettomålerordning forsvinder også og i stedet kommer der […]

december 1st, 2012|

Skylder kunden penge?

Vi kender til irritationen over at betalinger for udført arbejde eller vareleverencer bliver trukket i langdrag eller slet ikke bliver betalt.

Det er vores erfaring, at en høflig henvendelse til skyldner skal ske umiddelbart efter betalingen udebliver. Udebliver betalingen forsat, bør den udenretslige indrivelse påbegyndes hurtigst muligt.

Flair Regnskab og Revision har autorisation til at drive inkassovirksomhed.

Klik […]

januar 23rd, 2012|

Boligfradrag

Folketinget vedtog den 1.juni 2011 at private kan få fradrag for visse håndværkerudgifter.

Har du afholdt sådanne udgifter, bedes du huske at oplyse Flair herom inden udarbejdelse af selvangivelsen for 2011.

Har du spørgsmål til Boligfradraget er du velkommen til at kontakte os os for yderligere information.
Du kan også finde reglerne er udførligt beskrevet på Skats hjemmeside

http://haandvaerkerfradrag.dk/

januar 23rd, 2012|

Multimediebeskatning

Multimediebeskatningen som vi kender den idag bortfalder fra 1. januar 2012.

Den erstattes af en beskatning af “FRI TELEFON” med fast beløb på kr. 2.500,- pr år

Hovedreglen vil være, at man nu alene beskattes for fri telefon. Dvs at skatteyderen skal betale skat, hvis arbejdsgiveren stiller en telefon til rådighed som kan benyttes til private samtaler.
Medarbejdere der af hensyn […]

januar 23rd, 2012|

Flair Regnskab har fået ny hjemmeside

Vi har hos Flair Regnskab fået opdateret vores hjemmeside, så den er blevet mere tidssvarende. Derudover har vi fået lidt nye funktion, som du, som kunde, også gerne skulle opleve.

Hjemmesiden er blevet til i samarbejde med MedieMarketing med støtte fra WebsiteSupport.dk. Vi siger tak for det gode samarbejde og glæder os til at få fuld effekt af […]

oktober 14th, 2011|

Flair er autoriseret inkassovirksomhed

Har du problemer med udestående fordringer hos dine kunder? – så kan vi hjælpe dig!

Vi følger op på dine tilgodehavender allerede samme dag vi modtager din henvendelse, og vi sender inkassovarsel senest den følgende dag.

Dét kalder vi Effektiv Inkasso.

Lad os hjælpe dig med din inkassosag

oktober 8th, 2011|