Det er til både din og vores fordel, at vi har adgang til dine bilag for indeværende og seneste regnskabsår. Vi har etableret et arkiv der muliggør sikker opbevaring af dine bilag.

Det er normal praksis, at du efter årsafslutning, får forrige regnskabsårs bilag retur. Som regel får du materialet udleveret under et besøg her eller hos dig. Vi kan også sende bilagene til dig.

Der er dog altid mulighed for at få udleveret bilag efter behov, eksempelvis kopier af bogførte fakturaer og lignende.

Husk at du har pligt til at gemme dine bilag i mindst 5 år, således at SKAT har mulighed for at revidere dine regnskaber.