Generelt om et regnskabsbilag
Regnskabsbilag  dokumenterer hændelser i din virksomhed. De skal bogføres, således at regnskabet udviser et sandfærdigt billede af din virksomhed.

Bilag kan eksempelvis være dokumenter der viser eller bekræfter køb eller salg, udbetaling af løn, optagelse af lån, leasingkontrakter, ind- og udbetalinger og tilsvarende. De skal altid bogføres og derfor skal alle være indeholdt i stakken af bilag, der leveres til Flair Regnskab & Administration.

Bilag skal være tilstrækkeligt dokumenterede, hvis SKAT, skal godkende regnskabet i sin helhed.

Du skal aflevere følgende bilag til os
Udover de ovenfor nævnte dokumenter har vi brug for dine kontoudtog. Dem skal vi bruge til at afstemning. Det drejer sig om følgende:

  • Kontoudtog over virksomhedens egne bankkonti
  • Kontoudtog over virksomhedens eventuelle kreditkort
  • Kontoudtog over virksomhedens eventuelle lån
  • Kontoudtog fra virksomhedens kreditorer (leverandører)
  • Eventuelle kontoudtog over virksomhedens restancer hos SKAT

God dokumentation for et køb / for en udgift
SKAT stiller krav til udførelsen af en faktura, både dem du selv udsteder, og dem du får når du køber en vare eller tjenesteydelse. Hvis du skal undgå unødig tvivl er det derfor vigtigt at alle fakturaer indeholder en beskrivelse af nedenstående:

  • Det købte
  • Købsdatoen
  • Købsprisen (både med og uden moms)
  • Sælgers navn samt CVR eller CPR
  • Købers navn (gælder dog ikke kasseboner)

Som følge af ovenstående, er en kvittering fra en dankortterminal eller et kontoudtog ikke tilstrækkelig dokumentation.

Vi kan indbyrdes aftale, hvilket dokumentationsniveau der skal til, når vi bogfører for dig. Men det er i sidste instans altid dig der er ansvarlig.