Det gode og effektive samarbejde kan begge parter være med til at fremme. Vores erfaring viser, at det fungerer allerbedst, hvis du på din side er god til nedenstående:

Hold styr på dine bilag
Det er tilstrækkeligt at du løbende samler bilagene i en kasse uden at sortere dem. Det vigtigste er at du ved hvor dine bilag er, så du kan aflevere alle bilag samlet. Alternativet, når bilag mangler, er forøget spild idet vi får behov for at udarbejde lister over manglende bilag og efterfølgende rykke for dem hos dig.

Husk, at du selv betaler for den unødige spildtid.

Følg op på spørgsmål
Din bogholder kan løbende have spørgsmål til dine bilag eller lignende. Jo hurtigere du er til at følge op, jo hurtigere kan vi komme videre med din bogføring.

Rettidig aflevering af bilag
Vi planlægger vores hverdag med udgangspunkt i de tidsfrister og vi har aftalt. Hvis du glemmer at aflevere dine bilag til den aftalte tid risikerer du, at vi bruger spildtid på at rykke dig unødigt.

Hold os ajour
Jo bedre vi kender din virksomhed og dens status, jo bedre kan vi servicere dig. Vi sætter pris på at blive orienteret, hvis du eksempelvis ikke kan nå at aflevere bilag eller bliver nødt til at flytte en aftale.

Det vil være en fordel, hvis vi ved når du planlægger at ansætte nye medarbejdere, udvidede dit forretningsområde eller investere i nye projekter. Det giver os bedre mulighed for at bevare det samlede overblik, og rådgive dig og din virksomhed på bedst tænkelige måde.