Partnere

Flair Regnskab & Revision har et tæt samarbejde med partnere i beslægtede brancher og kan således tilbyde vores kunder løsninger fra A til Z:

Revisor                                                                            Forsikringer
Dansk Revision                                                              Brevis
Jens Baggesensgade 35                                             Tjorringparken 4a
DK – 4220 Korsør                                                          7400 Herning
Att: Jens Chr. Mikkelsen                                               Att: Claus Petersen
Web: www.danskrevision.dk                                       Web: www.brevis.dk

Pension                                                                            IT
Opal Danmark A/S                                                         Bergsøe Data
Teknikvej 27                                                                    Idrætsvej 17
DK – 5260 Odense S                                                     DK – 4532 Gislinge
Att: Jan Andersen                                                           Att: Jacob van Dijk
Web: www.opal-danmark.dk                                        Web: www.vandijk.dk