Flair Regnskab og Revision ApS tager din inkassosag alvorligt.

Vi kender til irritationen over at betalinger  for udført arbejde eller vareleverancer bliver trukket i langdrag eller slet ikke bliver betalt.

Det er vores erfaring, at en høflig henvendelse  til skyldner skal ske umiddelbart efter betalingen udebliver. Udebliver betalingen forsat, bør den udenretslige inddrivelse påbegyndes hurtigst muligt.

Har du en kunde, som ikke har betalt sin regning? Så lad os sætte gang i processen allerede i dag!

Vi sender skyldner (din kunde) en inkassoskrivelse, senest dagen efter vi har modtaget din henvendelse, hvor vi gør krav på dit tilgodehavende.

Vores salær, der er fastsat af domstolene, opkræves samtidigt idet det er skyldner der som udgangspunkt skal betale påløbne  inkassoomkostninger.

Skyldner får 10 dage til at indbetale beløbet på vores konto. Sker indbetalingen, overfører vi  det skyldige beløb til dig umiddelbart herefter.

Hvis skyldner ikke betaler?
Hvis skyldner ikke betaler indenfor 10 dage, anmelder vi sagen til Fogedretten, med henblik på at få rettens hjælp til at inddrive dit tilgodehavende.

Flair Regnskab og Revision er autoriseret til at indbringe din sag for fogedretten og til at repræsentere din virksomhed på efterfølgende fogedmøder.

På fogedmødet forsøger vi at blive enige med skyldner om en betalingsløsning.

Opnås der ikke en betalingsløsning på mødet i fogedretten, kan der blive tale om at foretage udlæg i skyldners ejendele. Effekterne bliver efterfølgende udbudt på auktion og provenuet heraf bruges til at udligne dit tilgodehavende.

Forløbet i hele rykkerproceduren afstemmes løbende med dig og din virksomhed

Send os din inkassosag i dag – så sætter vi gang i sagen næste hverdag!*