Herunder finder du eksempler på vores undervisningsmæssige ydelser:

Opsætning af regnskabssystem
Assistance ved opstart af administrative systemer, herunder udarbejdelse af kontoplaner og introduktion af programmel.

Oplæring i bogføring
Oplæring i basale regnskabsteknikker og lovgivning, fradragsmuligheder og skatteregler. Kurser i generel regnskabsforståelse og budgetlægning.